Kvalitetsledelse

Modulen gir en systematisk tilnærming til å planlegge, koordinere og kontrollere prosesser. Tilnærmingene er for å sikre at produkter og tjenester oppfyller kundens krav og forventninger og bedriftens mål om bærekraft og robusthet.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

For studenter i Sør-Østerdal blir det anledning til å gjennomføre enkelte av samlingene i Terningen Innovasjonspark på Elverum (se infoboks nederst på siden).

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Introduksjon og fagterminologi
  • Verdiskapende prosesser
  • Kvalitetsledelse
  • Verdiforankret ledelse / Visjonært lederskap

Du får kunnskap om teorier og verktøy i kvalitetsledelse og Industri 5.0, og kjennskap til kvalitetsledelse i et historisk perspektiv. Studiet tar for seg kvalitetsledelsesstandarder og trender innen teknologi, produksjon og konkurransesituasjon, og hensikten med kvalitetsledelse i et verdiskapnings- og bærekraftperspektiv.