Kvalitetsledelse

Modulen gir en systematisk tilnærming til å planlegge, koordinere og kontrollere prosesser. Tilnærmingene er for å sikre at produkter og tjenester oppfyller kundens krav og forventninger og bedriftens mål om bærekraft og robusthet.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

For studenter i Sør-Østerdal blir det anledning til å gjennomføre enkelte av samlingene i Terningen Innovasjonspark på Elverum (se infoboks nederst på siden).

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Introduksjon og fagterminologi
  • Verdiskapende prosesser
  • Kvalitetsledelse
  • Verdiforankret ledelse / Visjonært lederskap

Du får kunnskap om teorier og verktøy i kvalitetsledelse og Industri 5.0, og kjennskap til kvalitetsledelse i et historisk perspektiv. Studiet tar for seg kvalitetsledelsesstandarder og trender innen teknologi, produksjon og konkurransesituasjon, og hensikten med kvalitetsledelse i et verdiskapnings- og bærekraftperspektiv.

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen kvalitetsarbeid og kvalitetsledelse mot industri 5.0 i tjeneste, produkt og prosessindustri. Modulen vil gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis. Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 34, 2023
Søknadsfrist: 04.08.2023
Spørsmål: Kontakt: Ruth Laeskogen Hoff, ruthof@fagskolen-innlandet.no, +47 907 39 781

Om fagskoletilbud for Industrien i Sør-Østerdal

Terningen Innovasjonspark på Elverum har innledet et godt samarbeid med Fagskolen Innlandet, og tilbyr fra høsten av modulbasert fagskoleutdanning innen industrifag – Industri 5.0.

Tilbudet er løftet fram i samarbeid med 6Kloke – Industriklyngen i Elverumsregionen.

Initiativet er forankret i administrativ og politisk ledelse i de seks kommunene i Sør-Østerdal, næringssjefene i regionen, Elverum Vekst, Sør-Østerdal Næringshage og Karriere Innlandet Sør-Østerdal.

Sør-Østerdalsregionen trenger utdanning på fagskolenivå for både å rekruttere, videreutvikle og beholde arbeidskraft til våre bedrifter.

Fra høsten 2023 er det oppstart av følgende moduler:

  • Kvalitetsledelse
  • Lean, prinsipper og verktøy
  • Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring

Første samling er fysisk med oppmøte på Gjøvik. Teams-samlingene og siste samling (fysisk) vil være i Terningen Innovasjonspark på Elverum.