Mekatronikk

Moderne produktutvikling og produksjonsteknikk trenger fagfolk som jobber tverrfaglig for å løse komplekse arbeidsoppgaver. Mekatronikk kombinerer mekanikk, elektronikk og datateknikk og rekrutterer fra både elektro-, automasjons- og maskinfagene.


Fagskolen i Viken, Kongsberg ligger midt i et av landets mest avanserte industrimiljøer og tilbyr denne utdanningen både som heltids- og nett- og samlingsbasert studium. Skolen har topp moderne prototypelab, elektrolab, 3D-modelleringslab, materialteknisk lab, robotreguleringslab og datalaber med utstyr for å øve på alle sektorer innen mekatronikk.

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side