Bygg og treteknikk

Fagskolen Innlandet er det eneste studiestedet i Norge som tilbyr denne utdanningen. Studiet er etablert for å møte byggebransjens krav om høyere kompetanse innen bygging i tre, særlig trebaserte byggevarer og bærekraftig bruk av tre i bygg og byfornyelse.

Tre benyttes i stadig større grad også i større nybygg samt at rehabilitering, ombygging og tilbygging med tre er i stor vekst. Etterspørselen etter fagskoleingeniører med spesialisering på dette feltet vil derfor øke kraftig i årene som kommer. Studiet har mange likhetstrekk med studietilbudet Bygg, men retter seg i større grad mot treteknikk og framtidsrettet og bærekraftig bruk av tre.