Bygg og treteknikk

Bygg og treteknikk har store likhetstrekk med Bygg, men er 
spesielt rettet mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg 
og byfornyelse. Tre som materiale blir stadig mer aktuelt, også i større nybygg, og etterspørselen etter fagskoleingeniører med 
slik spesialisering vil øke kraftig i årene som kommer.


Studiet tilbys bare ved Fagskolen Innlandet og ble etablert for å møte byggebransjens og markedets krav om høyere kompetanse innen bygging i tre. Du lærer om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner og får grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Studiet fokuserer også på modernisering av eksisterende bygningsmasse og bærekraftig, miljøvennlig og framtidsrettet bruk av tre i byggebransjen. Samtidig er effektivisering og digitalisering av bransjen viktige elementer gjennom hele studiet.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen utdanningsprogram bygg og anlegg:

  • anleggsteknikk
  • byggteknikk
  • industriell møbelproduksjon
  • anlegsgartner- og idrettsanleggsfag
  • treteknikk

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen og før skolestart, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet utvikler dine kunnskaper om byggebransjen og om hva som inngår i et bygg- og anleggsprosjekt og gjør deg kvalifisert til å ivareta tekniske oppgaver og lederoppgaver innenfor mange områder i byggebransjen.
Studiet består av ni emner. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt.

1. Realfag (matematikk og fysikk)
2. Kommunikasjon (norsk og engelsk)
3. LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4. Samordnet byggeprosess
5. Byggesaken
6. Konstruksjon bygg m/faglig ledelse
7. Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse
8. Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse
9. Hovedprosjekt

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studiet gir deg mellomlederkompetanse med særskilt fordypning innenfor treindustrien som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen: prosjektleder, byggeplassleder, formann, kontrollingeniør, oppmålingsingeniør, byggesaksbehandler, avdelingsingeniør, konstruktør, SHA-ansvarlig, HR-ansvarlig,driftsingeniør, salgsingeniør, lærer