Bygg og treteknikk

Bygg og treteknikk har store likhetstrekk med Bygg, men er 
spesielt rettet mot trebaserte byggevarer og bruk av tre i bygg 
og byfornyelse. Tre som materiale blir stadig mer aktuelt, også i større nybygg, og etterspørselen etter fagskoleingeniører med 
slik spesialisering vil øke kraftig i årene som kommer.


Studiet tilbys bare ved Fagskolen Innlandet og ble etablert for å møte byggebransjens og markedets krav om høyere kompetanse innen bygging i tre. Du lærer om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner og får grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Studiet fokuserer også på modernisering av eksisterende bygningsmasse og bærekraftig, miljøvennlig og framtidsrettet bruk av tre i byggebransjen. Samtidig er effektivisering og digitalisering av bransjen viktige elementer gjennom hele studiet.

Se fagskolene som tilbyr utdanningene på høyre side.