Grunnleggende praktisk lederutdanning for bygg- og anleggsbransjen

Dette studiet i grunnlegende praktisk ledelse vil gjøre deg bedre rustet til å gå fra rollen som fagarbeider til å ha et lederansvar i bygg- eller anleggsprosjekter.

 

Videreutdanningen vil gi kompetanse innenfor praktisk ledelse, som oppfyller bygg- og anleggsbransjens meldte kompetansebehov. Du vil lære om ulike lederstiler og hvordan du som leder kan motivere dine medarbeidere. Målet med studiet er å gjøre deg bedre rustet til å ha et lederansvar i bygg- og/eller anleggsbransjen. Det vil legges vekt på praktisk og bransjespesifikk tilnærming til faget, som sammen med teori og din egen faglige og praktiske bakgrunn vil danne grunnlaget for ditt læringsutbytte. Utdanningen vil gi deg kompetanse som skal bidra til bærekraftige løsninger og utvikling i bygg- og anleggsbransjen.

Studiet er tilrettelagt for å kunne gjennomføres ved siden av full jobb. 

 

Se fagskolene som tilbyr utdanningene på høyre side.