Bærekraft i frisør- og hudpleierfaget

Norges første høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraft for frisører og hudpleiere starter opp 15.januar 2024.
Studiet har et omfang på 10 studiepoeng med en varighet på 14 uker, og en avsluttende eksamen.
Studiet er 100% nettbasert med faste undervisningsdager hver uke.

NYHET!

Frisør- og hudpleierfaget har en stor påvirkning på samfunnet, og det er viktig å ta ansvar for å minimere påvirkningen på miljøet. Studie bærekraft i frisør- og hudpleierfaget handler om å fokusere på økonomi, miljø og sosiale forhold, og støtte bærekraftsmålene satt av FN. Frisører og hudpleiere bidrar til å redusere fotavtrykk og tar et etisk samfunnsansvar ved å bruke bærekraftige produkter, redusere energiforbruket og resirkulere avfall, materialer og verktøy. Frisør- og hudpleierbransjen gjør allerede mye innenfor det sosiale perspektivet ved bærekraft som opplæring og sikre arbeidsplasser. 

Som student i dette studiet vil du lære deg å bruke ulike verktøy som kan hjelpe deg i gang ved å tenke og gjennomføre bærekraftig arbeid i din salong. Dette studiet passer om du er ansatt eller leder. Emnet har et omfang på 10 studiepoeng og er inndelt i 3 temaer. Emnet organiseres som rent nettbasert emne som gjennomføres på deltid, over 14 uker. 

Denne bransjen trenger omstillingsdyktige og fleksible yrkesutøvere som kan håndtere uforutsette handlinger, tenke nytt, like utfordringer og tilpasse seg i takt med samfunnsutviklingen. 

Opptakskrav  

Dette kravet må oppfylles:  

a) Bestått videregående opplæring med svennebrev i frisørfaget 

b) Søkere som ikke fyller kravene og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. 

Relevante svennebrev/ yrkesfaglig opplæring 

  • Frisørfaget 
  • Hudpleie 

Oppbygging og arbeidsformer  

Studiet består av 1 emne som gir 10 studiepoeng. Studiet organiseres som 100% nettbasert. Det vil være ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper, 

Kompetanse og jobbmuligheter 

Denne utdanningen vil bidra til livslang læring og oppfylle kompetansebehovet innenfor bærekraft i frisør og hudpleier bransjen. Dette vil resultere til økt kundegrunnlag og inntjening i din salong. Studiet vil også bidra til nettverksbygging med studenter fra hele Norge, som kan være med på å øke din egen og andres kompetanse.  

Studiekostnader 

Studiet er finansiert gjennom eksterne midler fra bransjeprogram. Studentene vil kun bli fakturert semesteravgift for studiested med samskipnad. I tillegg kommer kostnader nødvendig utstyr som PC, hodetelefoner og liknende.  

Se oversikten over studiekostnader her. 

Informasjon med forbehold om endringer.