Kommunikasjon i frisør- og hudpleierfaget

Videreutdanningen gir spisskompetanse i kommunikasjon
for frisører- og hudpleiere.

Norges første høyere yrkesfaglig utdanning innen kommunikasjon for frisører og hudpleiere, er åpent for opptak!

Studiet har et omfang på 10 studiepoeng med en varighet på 14 uker, og en avsluttende eksamen. Studiet er 100% nettbasert med faste undervisningsdager hver uke.

Frisører og hudpleiere bruker mange ulike verktøy i sin bransjeutøvelse, og et av de aller viktigste verktøyene er kommunikasjon. Med dette studiet vil du lære å bruke kommunikasjon som et verktøy innenfor veiledning, samhandling og i salgsprosessen. Du vil også få trent dine ferdigheter på hvordan man bygger gode relasjoner til kolleger, kunder og samarbeidspartnere. Det legges vekt på etikk og moral, hvilket menneskesyn og verdioppfatning man har som yrkesutøver. Du vil også bli bevisst på dine holdninger og taushetspliktens etiske sider. Å opprettholde kunnskap om kommunikasjon i yrker som stadig er i endring er med på å ivareta bedrifters og samfunnets kompetansebehov.

Denne bransjen trenger omstillingsdyktige og fleksible yrkesutøvere som kan håndtere uforutsette handlinger, tenke nytt, like utfordringer og tilpasse seg i takt med samfunnsutviklingen.

Ønsker du mer informasjon om studiet kan du ta direkte kontakt med Prosjektleder for studiet, Marita Stene Pettersen på e-post: maritape@viken.no

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side