Kulturbygging i frisør- og hudpleierfaget

NYHET!
Norges første høyere yrkesfaglig utdanning innen kulturbygging for frisører og hudpleiere!
Studiet har et omfang på 10 studiepoeng med en varighet på 14 uker, og en avsluttende eksamen.
Studiet er 100% nettbasert med faste undervisningsdager hver uke.

Kultur er et resultat av møte mellom mennesker og en rekke bevisste valg. Dette studie vil gjøre deg i bedre stand til å jobbe systematisk med kultur, relasjoner og team i din salong. Studiet tar for seg de viktigste møtene mellom kolleger, kunder og samarbeidspartnere, og hvordan samspillet og kommunikasjonen bidrar til å bygge en god kultur. Som student skal man også lære hvordan du som yrkesutøver kan forstå deg selv, dine kolleger og ledelse bedre, og hvordan samspillet mellom dere kan bygge et inkluderende team i din salong. 

Emnet er delt inn i to temaer hvor tema 1 handler om temarelasjoner og tema 2 om arbeidsmiljøforskrift og etikk. Emnet har et omfang på 10 studiepoeng. Emnet organiseres rent nettbasert som gjennomføres på deltid, over 14 uker. 

Denne bransjen trenger omstillingsdyktige og fleksible yrkesutøvere som kan håndtere uforutsette handlinger, tenke nytt, like utfordringer og tilpasse seg i takt med samfunnsutviklingen.