Ammeveileder

Behovet for å øke helsepersonells kunnskaper om amming og ammeveiledning er stort. Utdanningen skal bidra til at alle mødre som ønsker det, får hjelp til en best mulig ammestart og gis mulighet for å kunne amme barnet sitt så lenge de ønsker.

I dag er det godt dokumentert at morsmelken har stor betydning for barns helse, både på kort og lang sikt, og forskningsbasert kunnskap ligger til grunn for norske myndigheters anbefalinger om amming. Enhet for amming ved Folkehelseinstituttet (FHI), er oppdragsgiver og har tatt initiativ til denne utdanningen. Den er aktuell for helsepersonell som i sitt daglige arbeid har kontakt med ammende mødre, og den skal gi bedre teoretisk forståelse og økte praktiske ferdigheter.

Hva lærer du?

Studiet består av følgende temaer:

  • Anatomi og fysiologi, morsmelk og helse
  • Ammeproblemer
  • Ammeutfordringer
  • Ammingens historie

Studiet vil gi deg en omfattende kunnskap om morsmelk og ammeprosessen. Du vil arbeide både selvstendig og i grupper, og arbeidsformene omfatter forelesninger og praktiske oppgaver. Veiledning vil foregå både i gruppe og individuelt.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse til å gjennomføre veiledning under hele ammeperioden. Bestått eksamen gir betegnelsen «Ammeveileder, Enhet for amming ved FHI».