Bærekraftig logistikk i helseforetak

Målet med denne modulen er at du etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om bærekraftig logistikk i helseforetak.

Studietilbudet er et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.  

Denne modulen er en del av studietilbudet logistikk i helseforetak.

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

  • Bærekraftig innkjøp
  • Avfallshåndtering
  • Returlogistikk

I helseforetakene utføres logistikkoppgaver av svært mange personer, og på ulik måte. Hensikten med opplæringstilbudet er å standardisere arbeidsoppgaver og samle lignende arbeidsoppgaver i en rolle for å effektivisere disse oppgavene og frigjøre tid hos helsepersonell, slik at disse kan bruke all sin tid på kjernevirksomheten i helseforetaket (pasientbehandling). Etter gjennomført modulutdanning skal du ha kunnskap om hvordan man i praksis kan bidra til økt sortering av avfall og redusert returlogistikk, i tillegg til å kunne delta aktivt i arbeidet for at bedriften strekker seg etter interne og nasjonale bærekraftmål.

Du skal kunne kartlegge en logistikksituasjon langs verdi- og forsyningskjeder på en bærekraftig måte, identifisere faglige problemstillinger og behov for bærekraftige tiltak.  Du skal kunne bygge relasjoner og utveksle synspunkter om god praksis med andre i egen organisasjon og forsyningskjeden ellers.

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 14, 2024
Søknadsfrist: 04.03.2024
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, e-post: ruthof@fagskolen-innlandet.no, tlf. 907 39 781

Om Logistikk i helseforetak

Logistikk i helseforetak er en modulutdanning sammensatt av 3 moduler. Modulutdanningen handler om hvordan ansatte i helsesektoren som i dag jobber med logistikk, uavhengig av utdanningsbakgrunn, kan bidra operativt og effektivt til en forbedret forsynings- og verdikjede. Dette resulterer i frigjort tid for helsepersonell. Studenten vil dermed lære å være med og skape god pasientflyt, og på den måten bidra til god logistikk i pasientforløpet. Studietilbudet er et samarbeid med avfalls- og gjenvinningsbransjen hvor målet er å få økt sortering, redusert returlogistikk og dermed redusert klimaavtrykk fra helseforetak.  

Studiet består av tre moduler på 5 studiepoeng hver: 
1.    Grunnleggende logistikk i helseforetak
2.    Praktisk logistikk i helseforetak
3.    Bærekraftig logistikk i helseforetak

Søk direkte til Fagskolen Innlandet

Klikk på knappen under for å gå til Fagskolen Innlandets søkeportal