Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien

Norsk matindustri er inne i et teknologiskifte hvor ny teknologi stadig blir mer tilgjengelig. Industrioperatørens rolle blir mer kompetansekrevende og krever nye måter å tenke produksjon på. Dette studiet vil løfte den den enkelte produksjonsmedarbeiders digitale kompetanse.

Vi starter emne 1 – Digital kommunikasjon medio oktober 2022.

Nettbasert med samlinger på nett

 • 1 1/2 år varighet
 • 30 studiepoeng

 

Dette studiet gir deg oppdatert kompetanse innen digital kommunikasjon, innsamling og tolkning av digitale data og kompetanse på å utviklings- og endringsprosesser i produksjon. Fordypningen gir kunnskap om forbedring og endring av produksjonsprosesser, kunnskap om kommunikasjonsprosesser og organisasjonskultur og hvordan digital og teknologisk utvikling påvirker bedriftens verdiskapning.

Som fagarbeider i næringsmiddelindustrien, får du med denne utdanningen muligheten til å løfte din digitale kompetanse og bidra aktivt med utvikling og endring i egen bedrift. Digitalisering handler også om mennesker, dette studiet legger derfor også vekt på det å skape en god samarbeidskultur, kommunikasjon som bidrar til godt arbeidsmiljø og nye måter å tenke produksjon på.

 Lokalt opptak 

 • 100% nettbasert - åpent for søknader fra hele Norge
 • Veiledning med faglærer
 • 10 studiepoeng
 • Oppstart: 17. januar 2023
 • Søknadsfrist: 25.desember (Vi tar inn søknader fortløpende - så søk så tidlig som mulig)
 • Opptak emne 1 – Digital kommunikasjon

Søknadsskjemaet ligger på Fagskolen i Viken sin nettside, under Slik søker du, og fagskolen-viken.no/lokale-opptak.

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse. 

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Aktuelle fagbrev

 • Automatiseringsfaget
 • Bakerfaget
 • Butikkslakterfaget
 • Ernæringskokkfaget
 • Ferskvarehandlerfaget
 • Industriell matproduksjon
 • Industrimalerfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Institusjonskokkfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Kjøttskjærerfaget
 • Kokkfaget
 • Konditorfaget
 • Laboratoriefaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Pølsemakerfaget
 • Servitørfaget
 • Sjømathandlerfaget
 • Sjømatproduksjon
 • Slakterfaget

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Studiet består av tre emner:

1.    Digital kommunikasjon (10 studiepoeng)
2.    Innsamling og tolkning av digitale data (10 studiepoeng)
3.    Utvikling og endring i prosess og produksjon (10 studiepoeng)

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studiet er for deg som er i jobb, eller som ønsker jobb som fagarbeider, primært i næringsmiddelindustrien. Studiet gir deg et kompetanseløft i forhold til digital kompetanse, som er etterspurt i bransjen og som er viktig for å kunne utvikle seg i egen jobb, og for den enkelte bedrift som ønsker vekst og utvikling i egen virksomhet.