Fagarbeideren i den digitaliserte næringsmiddelindustrien

Norsk matindustri er inne i et teknologiskifte hvor ny teknologi stadig blir mer tilgjengelig. Industrioperatørens rolle blir mer kompetansekrevende og krever nye måter å tenke produksjon på. Dette studiet vil løfte den den enkelte produksjonsmedarbeiders digitale kompetanse.

NYHET!

 • Nettbasert med samlinger
 • 1 1/2 år varighet
 • 30 studiepoeng
 • Lokalt opptak Fagskolen i Østfold (se info lenger ned)
 • Det er planlagt samlinger a to dager, to ganger per emne. 
  • Samling 1: Emne A
   • Mandag 02.11.20 kl. 10.00 – 18.00
   • Tirsdag 03.11.20 kl. 08.00 – 16.00
  • Samling 2: Emne A
   • Torsdag 21.01.00 kl. 10.00 – 18.00
   • Fredag 22.01.00 kl. 08.00 – 16.00
     

 

Dette studiet gir deg oppdatert kompetanse innen digital kommunikasjon, innsamling og tolkning av digitale data og kompetanse på å utviklings- og endringsprosesser i produksjon. Fordypningen gir kunnskap om forbedring og endring av produksjonsprosesser, kunnskap om kommunikasjonsprosesser og organisasjonskultur og hvordan digital og teknologisk utvikling påvirker bedriftens verdiskapning.

Som fagarbeider i næringsmiddelindustrien, får du med denne utdanningen muligheten til å løfte din digitale kompetanse og bidra aktivt med utvikling og endring i egen bedrift. Digitalisering handler også om mennesker, dette studiet legger derfor også vekt på det å skape en god samarbeidskultur, kommunikasjon som bidrar til godt arbeidsmiljø og nye måter å tenke produksjon på.

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles:
 
1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen aktuelle fagretninger. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.
2. Fem års praksis som ufaglært innen relevante fagområder og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Studiet består av tre emner:

1.    Digital kommunikasjon (10 studiepoeng)
2.    Innsamling og tolkning av digitale data (10 studiepoeng)
3.    Utvikling og endring i prosess og produksjon (10 studiepoeng)

Kompetanse og jobbmuligheter 

Studiet er for deg som er i jobb, eller som ønsker jobb som fagarbeider, primært i næringsmiddelindustrien. Studiet gir deg et kompetanseløft i forhold til digital kompetanse, som er etterspurt i bransjen og som er viktig for å kunne utvikle seg i egen jobb, og for den enkelte bedrift som ønsker vekst og utvikling i egen virksomhet.

Søk opptak

Ønsker du å søke på dette studiet må du fylle ut et elektronisk søknadskjema på Fagskolen i Østfold sine nettsider.

Søknadsskjemaet ligger på "slik søker du", med søknadsfrist 30.september: https://fagskolen-ostfold.no/slik-soker-du

Dette skal du vedlegge søknaden:

 • vitnemål/fagbrev
 • arbeidserfaring (om du søker på realkompetansevurdering)

Informasjon med forbehold om trykkfeil.