Øl-, mjød- og siderproduksjon

Nasjonal reiselivsstrategi 2030 peker på betydningen av mat- og måltidsopplevelser og det fortsatt uforløste potensialet i forhold til en internasjonal trend mot gastroturisme. Norske og utenlandske gjester etterspør i sterkt økende grad mat og drikke som er basert på lokalmat, lokal mat- og drikke kultur og lokal kulturarv. De aller fleste som leverer drikke av håndverkskvalitet ønsker også å formidle historie og utvikle opplevelser som en del av sitt produkt.

Bak enhver god drikke- og matopplevelse ligger en historie. Her lærer du historien om øl, mjød og siderproduksjon med hovedvekt på det norske bidraget. Du vil se dette i lys av selvberging, vertskapsroller, mat, andre drikker, natur, kultur og religion. I denne delen inngår også formidling og historiefortelling.

Konseptualisering, merkevarebygging og produktutvikling er sentrale deler av det å utvikle egen næring basert på øl, mjød og siderproduksjon.

Du vil lære om råvarer, herunder dyrking, kvalitetskontroll, sanking, innkjøp og distribusjon. Opplæringen i produksjon er tilpasset vekslingen mellom teori og praksis gjennom det året opplæringen foregår.

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side