Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Utdanningen vektlegger etablering og utvikling av bedrifter, og du får testet dine egne ideer.

Hva lærer du?

Studiet består av fire hovedemner, i tillegg til hovedprosjekt:

  • Innføring i dyreassisterte aktiviteter
  • Mestring og livskvalitet i dyreassisterte aktiviteter
  • Dyr som medhjelper
  • Arena og ledelse av tilbudet
  • Hovedprosjekt

Sentralt står markedsføring, ledelse og kontakt med virkemiddelapparatet og næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte aktiviteter.

Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Du får også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé. Fagskolen samarbeider tett med næringen, og foreleserne er praktiske næringsutøvende.

Studiet er utviklet i samarbeid med aktuelle næringsorganisasjoner og fagpersoner, noe som sikrer nærhet til landbrukets behov.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse som kan brukes på egen gård, i rådgivningsapparatet for landbruket eller hos andre aktører knyttet til næringen.