Landbruksfag

Dyreassisterte aktiviteter – samspill med dyr for økt mestring og livskvalitet

Utvikling av ny næring basert på gårdens og bygdas natur- og kulturressurser kan gi bonden flere bein å stå på. Utdanningen vektlegger etablering og utvikling av bedrifter, og du får testet dine egne ideer.

Frukt og bær

Norsk frukt- og bærproduksjon er inne i en viktig utviklingsfase, og lokal og bærekraftig produksjon er med på å øke mulighetene for produsentene. Da er kunnskap særdeles viktig, inkludert kompetanse innen produktutvikling, kvalitet, økonomi, emballering og kjedekunnskap. 

Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

Utdanningen bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket. Sentralt står forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjon av kjøtt og melk fra ku og sau, basert på beiting og dyrking av grovfôr.

Grønn teknologi og presisjon

Utdanningen vil øke dine kunnskaper om dataverktøy og analyser av data fra ulike typer produksjon og fra droner. I samarbeid med mange eksterne aktører, deriblant NIBIO og NLR vil studiet bidra til å skape et møtepunkt for forskning, industri og gårdbrukere, som kan fremme innovasjon og formidle kunnskap.

Planteproduksjon og driftsledelse

Utdanningen tar for seg produksjon av korn og oljevekster, grovfôr og potet.

Potetproduksjon og økonomi

Utdanningen gir deg en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon. Utdanningen passer for potetprodusenter, rådgivere og fagarbeidere i industrien.

Veiplanlegger i skogbruket

En skogsbilvei er et varig inngrep i naturen og er en kostbar investering for den som er byggherre, og derfor er det viktig at man bygger og vedlikeholder en infrastruktur som kan stå seg over tid.