Frukt og bær

Norsk frukt- og bærproduksjon er inne i en viktig utviklingsfase, og lokal og bærekraftig produksjon er med på å øke mulighetene for produsentene. Da er kunnskap særdeles viktig, inkludert kompetanse innen produktutvikling, kvalitet, økonomi, emballering og kjedekunnskap. 

I fruktnæringen er også most og sider blitt viktige produksjoner og er derfor tatt inn som en av tre fordypningsemner i denne utdanningen. Det er viktig at studiet skal være relevant for den enkelte studenten, derfor er Fagskole Frukt og bær bygget opp med noen valgbare emner.

Studiet er utviklet i samarbeid med aktuelle næringsorganisasjoner og fagpersoner, noe som sikrer nærhet til landbrukets behov.

Hva lærer du?

Målet med utdanningen er å styrke kunnskapen om produksjon, foredling, økonomi, kvalitet og omsetning av frukt, bær, most og sider, gjennom hele verdikjeden. Du kan fordype deg i følgende valgbare emnene:

  • Fruktdyrking
  • Bærdyrking
  • Most- og sider-produksjon

Undervisningen er en blanding av forelesninger, ekskursjoner, oppgaver, prosjektarbeid, selvstudium og veiledning både i grupper og individuelt. Du får også mulighet til å arbeide med egen bedrift/forretningsidé. Fagskolen samarbeider tett med næringen, og foreleserne er praktiske næringsutøvende.

Hva kan du bli?

Studiet retter seg mot både nye og eksisterende frukt-, bær- og most-/sider-produsenter, fagarbeidere i produksjonene, elever fra videregående skole, lærere og ansatte i ledende stillinger i næringa, samt ansatte i kjeder/butikk, kategoriansvarlig og grossist.