Grønn teknologi og presisjon

Utdanningen vil øke dine kunnskaper om dataverktøy og analyser av data fra ulike typer produksjon og fra droner. I samarbeid med mange eksterne aktører, deriblant NIBIO og NLR vil studiet bidra til å skape et møtepunkt for forskning, industri og gårdbrukere, som kan fremme innovasjon og formidle kunnskap.

Grønn teknologi og presisjon i jordbruket krever kunnskap for å gjøre det digitale verktøyet anvendbart og nyttig. Fagskolen Innlandet har derfor utviklet et nytt studium i samarbeid med bl.a. forskerne ved NIBIO Apelsvoll, Høgskolen i Innlandet avdeling Blæstad og NLR Innlandet.

Hva lærer du?

En kombinasjon av teoretisk og praktisk undervisning sørger for at bruk av og forståelse for ny teknologi står sentralt. Studiet baserer seg på fysiske samlinger i tillegg til samlinger på nett. Man vil gjennom studiet være med på ekskursjoner og prosjektarbeider, og det må avsettes tid til selvstudium og veiledning. I tillegg må studentene levere oppsatte arbeidskrav. 

Vi ved Fagskolen Innlandet er opptatte av at studiet skal kunne kombineres med annet arbeid.

Studiet består av tre emner, som hvert gir 10 studiepoeng:

  • Bondens digitale hverdag
  • Presisjonsverktøy i jordbruket
  • Presisjonsteknologi i praksis

Hva kan du bli?

Du får kompetanse til å delta i både planlegging, vurdering, innkjøp, implementering, utvikling og bruk av teknologiske løsninger på egen gård eller i rådgivning. Utdanningen passer for gårdbrukere, rådgivere, faglærere og andre i næringen som er interessert i bruk og i forståelse av ny teknologi.