Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

OPPSTART HØSTEN 2021. Kjøtt og melk fra ku og sau basert på beiting og dyrking av gras står for omlag halvparten av produksjonen og sysselsettingen i fjellbygdene. Fjellandbruket tar vare på tradisjoner, bidrar til bosetting og holder kulturlandskapet ved like. Dette er en framtidsrettet agroteknisk utdanning du kan ta mens du er i jobb.

Fjellandbruket defineres som landbruk i fjellkommuner der mer enn 50 % av arealet ligger mer enn 700 moh. Alvdal ligger midt i det som kalles Fjellregionen, og Storsteigen har undervist i dette emnet i mer enn 100 år. I tillegg til landsbruksfag får du en god ledelsesutdanning og blir bedre i stand til å drive en lønnsom fjellgard på en bærekraftig måte.  

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side