Bærekraft i forsyningskjeden

Utdanningen lærer deg å se bedriften som del av en større forsyningskjede med flere aktører, og hvordan det grønne skiftet påvirker egen bransje og forsyningskjede. Sentralt står også hvilke muligheter som finnes for å drive utvikling med utgangspunkt i bærekraft.

Et skifte fra lineær- til sirkulærøkonomi kan påvirke egen forsyningskjede, og studiet tar opp hvordan bedrifter kan forstå og jobbe for å forbedre forsyningskjeden i bærekraftig retning i tråd med FNs målsettinger.

Modulutdanningen er en del av utdanningen Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, utarbeidet i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger.