Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden

Målet med studiet er at du etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, det vil si skifte fra lineær- til sirkulærøkonomi, kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden i en bærekraftig retning for å oppnå FNs bærekraftsmål. Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.

En «grønn bunnlinje» er ikke bare bra for miljøet, men også for bedriftens økonomi. Dagens arbeidsliv krever tilvirkningsmetoder med søkelys på klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Med kunnskap om sirkulærøkonomi evner vi å ivareta produktene vi produserer og materialene de består av, slik at de kan benyttes igjen og igjen. 

Studiesteder fra høsten 2023 vil være Karriere Innlandet Lillehammer og Karriere Innlandet Gudbrandsdalen for alle modulene.

Hva lærer du?

Studiet består av følgende tre moduler, som hver gir 5 studiepoeng:

  1. Bærekraft i forsyningskjeden 
  2. Innkjøp, digitalisering og bærekraft
  3. Verdikjeden - digitalisering og automasjon

Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen kostnadseffektivitet i produksjonen, økt kunnskap om bærekraft og prinsippene innen sirkulærøkonomi, og kompetanse innen digitalisering, automasjon og innkjøp. 

I tett samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger og næringslivet har Fagskolen Innlandet utarbeidet tre modulbaserte studier innenfor Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden.

Se skolens egne nettsider for detaljer om søknad, søknadsfrist og oppstart av de ulike modulene.