Innkjøp, digitalisering og bærekraft

Utdanningen handler om hvordan totalinnkjøp og innkjøpsprosessen påvirker bedriftens bærekraft og kostnader ved å gå fra lineærøkonomi til sirkulærøkonomi. Sentralt står valg av leverandører, energikilder, lager- og transportløsninger som er både kostnadseffektive og bærekraftige.

Studiet tar for seg hvordan det settes krav til leverandører når det gjelder f. eks. produktets egnethet for gjenbruk, krav til sluttbehandling, livsløpsperspektiv og økonomi, miljøskadelige stoffer og etikk. 

Modulen er en del av utdanningen Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, utarbeidet i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger.