Innkjøp, digitalisering og bærekraft

Utdanningen handler om hvordan totalinnkjøp og innkjøpsprosessen påvirker bedriftens bærekraft og kostnader ved å gå fra lineærøkonomi til sirkulærøkonomi. Sentralt står valg av leverandører, energikilder, lager- og transportløsninger som er både kostnadseffektive og bærekraftige.

Studiet tar for seg hvordan det settes krav til leverandører når det gjelder f. eks. produktets egnethet for gjenbruk, krav til sluttbehandling, livsløpsperspektiv og økonomi, miljøskadelige stoffer og etikk. 

Modulen er en del av utdanningen Grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, utarbeidet i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Hva lærer du?

Studiet har følgende hovedtemaer:

  • Innkjøpets betydning for bedriften og dens effektive drift og bærekraft
  • Digitalisering og totalkostnader ved innkjøp
  • Innkjøpsprosessen   

Du får kunnskap om grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, hvordan et skifte fra lineær- til sirkulærøkonomi kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden i bærekraftig retning.

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Fullført modul gir fem studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Gjennomføring

Sted: Nettbasert med samlinger 
Neste oppstart Uke 15, 2024. Karriere Innlandet Lillehammer og Karriere Innlandet Gudbrandsdal
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng 
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 15, 2024 
Søknadsfrist: 13.03.2024
Spørsmål: Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781