Optoteknikk - for butikkansatte

Et nytt og spennende studie for deg som er butikkansatt, og ønsker en større faglig kompetanse på arbeidsplassen din, er åpent for flere søkere!

optiker scanner en kundes øye

Studiet vil ta utgangspunkt i konkrete problemstillinger og behov direkte knyttet til prosessene i forretninger innen faghandel optikk. Tilbudet er basert på behovene som er beskrevet av sentrale aktører i bransjen. Det faglige innholdet i kursene vil knyttes til disse problemstillingene, og både oppgaver underveis og avsluttende oppgave vil være prosessbaserte innleveringer som skal bidra til økt forståelse og forbedring av casene de jobber med.
Kurset vil gi kompetanse for å møte dagens behov og forståelse for endringene som kommer basert på faglig utvikling, digitalisering og grønt skifte. Dette vil forberede arbeidstakerne for endring og forhåpentligvis motivere og legge til rette for ytterligere deltakelse i arbeidslivet.
Studiet er tilrettelagt for å kunne gjennomføres ved siden av full jobb. 

Opptakskrav

a) Relevant fag- eller svennebrev fra programområde for optikk eller handel og kontor,
eller
b) Søkere som ikke fyller kravene a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse/arbeidserfaring.

Lokalt opptak

Vi har 30 studieplasser med oppstart av forkurs i august og selve studiet i oktober 2023. Løpende opptak ut september.

Forkurs

Søkere til Optotekniker for butikkansatte er anbefalt på det sterkeste å ta forkurs i optometri. Kurset er gratis og vil være en kjempefordel inn i studiet.

Kurset starter med samling i uke 35, og går videre med nettundervisning på kveldstid i uke 36-39.

I løpet av kurset vil det blant annet bli gitt en oppfriskning/innføring i studieteknikk, opplæring i Teams og hjelp til å søke politiattest. Videre vil det bli en gjennomgang av grunnleggende fagterminologi, matematikk, fysikk og kommunikasjon.

Samlingsuker

Optoteknikk er en modulbasert utdanning med samlingsuker. I studieåret 23/24 gjennomføres samlingene på Krona, Kongsberg i uke 42, 2 og 14.

Oppbygging og arbeidsformer

1/2-årig utdanning fordelt over 1 år som nettbasert deltidsstudium med samlinger.
Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og består av tre emner, hvert på 10 studiepoeng.
•    Emne 1 :   Oftalmisk optikk og optoteknikk (10 stp)
•    Emne 2 :   Optikk og synshelse (10 stp)
•    Emne 3 :   Bransjekunnskap om optikk (10 stp)
Merk at modulene ikke nødvendigvis gjennomføres i rekkefølgen over.
Studiet innebærer minst 1 fysisk samlinger per modul.
I tillegg kommer ukentlig nettundervisning og veiledning individuelt og i grupper. 
 

Eksempler på undervisnings- og læringsformer: 

•    Forelesninger 
•    Stedbasert undervisning 
•    Nettbasert undervisning 
•    Egenstudier 
•    Veiledning 
•    Flipped classroom 
•    Ferdighetstrening/simulering 
•    Gruppearbeid 
•    Prosjektarbeid
•    Oppgaver i egen praksis 
•    Problembasert læring (PBL)

Kompetanse og jobbmuligheter

Hensikten med å utdanne optoteknikere er å sikre at personer som er ansatt i optometriske forretninger kan få en solid bakgrunn som gir forståelse for hva som skjer på synsprøverommet, øker den grunnleggende forståelsen om brilleglass, øyets anatomi og får en basiskunnskap om de mest vanlige øyesykdommer. Tanken bak denne utdanningen er å utdanne personell som kan assistere optikeren i en travel hverdag. Ansatte i optometriske forretninger er ofte den første kontakten en pasient/kunde møter når de henvender seg til forretningen. Årsakene til at pasienter/kunder kommer kan være mange. Det være seg reelle syn-/helseproblemer eller faglig rådgivning angående syn, produkter eller for eksempel solbeskyttelse. Det er viktig at den første kontakten klarer å imøtekomme og fange opp kundens behov på riktig måte og ikke minst håndterer henvendelsene hensiktsmessig. Optoteknikeren skal også kunne utføre reparasjoner og montere brilleglass, og ikke minst kunne kontrollere at briller som leveres ut har tilstrekkelig kvalitet.

Studiekostnader

Pilotkjøringen av studiet er finansiert gjennom eksterne midler fra bransjeprogram. Studentene vil kun bli fakturert semesteravgift for studiested med samskipnad. I tillegg kommer kostnader til reise og opphold for fysiske samlinger, pensum og nødvendig utstyr som PC, hodetelefoner og liknende.

 

Informasjon med forbehold om endringer.