Designdrevet innovasjon

Er du interessert i å skape nye løsninger med stor samfunnsnytte? Tenker du at utvikling av produkter kan være noe for deg? Da er modulen Designdrevet innovasjon en gylden mulighet. Her får du forsøke å jobbe som en utvikler hele veien fra idé til ferdig prototype.

Det er et stort behov for nye løsninger i dag. Det er press på begrensede ressurser, stor internasjonal konkurranse og behov for mer effektiv verdiskapning. Mange bedrifter i Norge satser på både utvikling av eksisterende produkter og helt nye produkter. Innovasjon kan i denne sammenhengen være smått og stort, for eksempel en liten oppdatering som effektiviserer produksjon, eller et helt nytt og banebrytende produkt.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri