Digital produksjon

Automatiserte og digitaliserte løsninger, moderne teknologi, kvalifisert arbeidskraft og verdensledende kultur på organisering av arbeidslivet, er våre viktigste fortrinn i smart produksjon. Dette kreves i et stadig mer utfordrende og internasjonalt marked. Dette studiet gir fagarbeideren en bred kompetanse innen moderne industrielle prosesser.

For å lykkes i krevende tider må vi lære av hverandre på tvers av tradisjonelle næringsgrener. Bedriftene må etablere en innovativ og smart produksjon som gjør at de blir konkurransedyktig i eksisterende og nye produkter. Dette krever omstillingsevne. Forutsetning for hele denne omstillingen er at vi anvender digitalisering, datafangst og analyse for å få så optimaliserte og fleksible prosesser som mulig.

Fordelene ved en digitalisert produksjon er mange. Bedre utnyttelse av råvarer, lavere energiforbruk, riktig kvalitet og dermed økt bærekraft, i tillegg til økt produktivitet. Raskere omstillingsevne, økt helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen og flere særnorske fordeler vil gi oss økt konkurransekraft i en sirkulær økonomisk fremtid. Gjennom innovasjon og smart produksjon kan norsk industri bli enda mer konkurransedyktig.

Studiet Digital produksjon skal gi fagarbeideren kompetanse i polymer- og komposittindustrien innen planlegging, iverksettelse og drift av industriproduksjon den rette kompetansen og innsikt innen moderne industrielle prosesser.

NB! Det er kun tilgang til studieplan for oppstart høsten 2023 (H23). Studieplan for høsten 2024 er under oppdatering. Endringer kan derfor forekomme. Ny studieplan blir publisert i løpet av våren 2024.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med studiekoordinator på studiested Kongsberg studiekoordinator.kongsbergfs@afk.no 

Opptakskrav

Les om opptakskravene til fagskoleutdanning på Samordna opptak ››

a) Relevant fag- eller svennebrev, eller 

b) Søkere som ikke fyller kravene og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass med vilkår om bestått prøve i løpet av første semester. Legg ved lærekontrakten ved søknaden i Samordna opptak, som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

Les mer om opptakskravene i studieplanen.

Relevante fagbrev 

Fag‐ og svennebrevene fra Teknologi og industriell produksjon og Elektro som gir grunnlag for opptak:

 • IKT-servicefaget
 • Elektrikerfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Heismontørfaget
 • Signalmontørfaget
 • Tavlemontørfaget
 • Togelektrikerfaget
 • Viklerfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Fjernstyrte undervannsoperasjoner
 • Dataelektronikerfaget
 • Avionikerfaget
 • Flymotormekanikerfaget
 • Flystrukturmekanikerfaget
 • Flysystemmekanikerfaget
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget
 • Kulde- og varmepumpemontørfaget
 • CNC-maskineringsfaget

For mer informasjon, se studieplan.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiemodellen tilpasses bransjens behov.  Nettstudiet følger undervisning på kveldstid, i kombinasjon med samlinger. Undervisning 1-2 ganger i uken. 3 fysiske samlinger på Kongsberg, 2 i høstsemesteret og 1 i vårsemesteret. 

Oppstart: Uke 36 2024.

Din bedrift kan påvirke undervisningstider, vi har derfor ventet med å sette opp forslag til undervisningsdager og klokkeslett. 

Studieplanen i Digital produksjon består av 6 emner. Emnene er bygget opp av sentrale temaer med tanke på moderne industrielle prosesser, samt det overordnede læringsutbytte for utdanningen. Emnene bygger på hverandre for å gi studentene en bred kompetanse innen moderne industrielle prosesser.

 • Emne 1: Sirkulærøkonomi
 • Emne 2: Robot
 • Emne 3: Digitalisering, styring og programmering 
 • Emne 4: Stordata
 • Emne 5: Sporing og kvalitetskontroll
 • Emne 6: Polymerteknologi/ Kompositt teknologi med lab

Studiekostnader

Studier ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert. Les mer om studiekostnader

De aller fleste studier hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen. Les mer om lån og stipend. 

Informasjon med forbehold om endringer.

 

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side