Grunnleggende industriell elektro

Jobber du i industrien og ønsker å få en større forståelse for grunnleggende industriell elektro? Ønsker du å kunne drive enkel feilsøking og kunne gjøre grunnleggende vurderinger knyttet til dette i egen bedrift? Bruk av elektriske og elektroniske systemer blir mer og mer avansert og inngår som del av arbeidsmaskiner og -prosesser i bedrifter i stadig økende grad. Denne modulen gir et grunnlag for arbeid i tilknytning til slike systemer.

Du skal kunne kommunisere og utveksle synspunkter og delta i diskusjoner om elektriske systemer, både med elektrofagfolk og andre, og skal kunne bidra til samarbeid og utvikling av god praksis på egen arbeidsplass.

Modulen er en del av Industriell produksjon i praksis.