Grunnleggende industriell elektro

Jobber du i industrien og ønsker å få en større forståelse for grunnleggende industriell elektro? Ønsker du å kunne drive enkel feilsøking og kunne gjøre grunnleggende vurderinger knyttet til dette i egen bedrift? Bruk av elektriske og elektroniske systemer blir mer og mer avansert og inngår som del av arbeidsmaskiner og -prosesser i bedrifter i stadig økende grad. Denne modulen gir et grunnlag for arbeid i tilknytning til slike systemer.

Du skal kunne kommunisere og utveksle synspunkter og delta i diskusjoner om elektriske systemer, både med elektrofagfolk og andre, og skal kunne bidra til samarbeid og utvikling av god praksis på egen arbeidsplass.

Modulen er en del av Industriell produksjon i praksis.

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Elektrisk kretsteknikk
  • Elektroniske systemer
  • Elsikkerhet og HMS
  • Dokumentasjon, måleteknikk og feilsøking

Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om elektrisk kretsteknikk og elektroniske systemer, og skal kunne bruke relevante måleinstrumenter for å verifisere virkemåte og avdekke feil i elektriske og elektroniske systemer. Du skal ha kunnskap om målemetoder og dokumentasjon i styrings- og kommunikasjonssystemer, og kunne lese og forstå relevant dokumentasjon knyttet til dette. Du skal også ha kunnskap om relevant regelverk, grunnleggende HMS og faremomenter i elektriske systemer, og kunne vurdere eget arbeid i henhold til gjeldene normer og krav.  

Undervisningen vil foregå som praktisk lab-arbeid, dialogbasert gjennomgang av fagstoff, selvstendig og gruppebasert arbeid med øvingsoppgaver, case-relaterte gruppeoppgaver knyttet til egen arbeidsplass, veiledning og avsluttende individuell prøve.

Hva kan du bli?

Studiet gir deg fordypning i fagområdet industriell elektro. Du vil bli øke din kompetanse på dette fagområde og utvikle din IKT-kompetanse.

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger 
Lengde: 10 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Ikke avklart
Søknadsfrist: Ikke avklart
Spørsmål: Kontakt Rikke Frøseth Kristiansen, mobil 99 45 46 99