Hydraulikk

Hydraulikk er et viktig fagområde i industrien. Moderne industriproduksjon og anleggsvirksomhet kan knapt tenkes uten. Et stort bruksområde og mer digitalisert teknologi krever økt kompetanse hos fagfolkene som skal styre, tilrettelegge og ikke minst vedlikeholde og videreutvikle hydrauliske systemer.

Hydraulikkmodulen er et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og Gjøvik-bedriften Øveraasen, en stor leverandør av snøryddingsmaskiner til flyplasser, veier og jernbane. Hydraulikk er en sentral komponent i Øveraasens produkter, og bedriftens ansatte deltar aktivt i utformingen av modulen.

Modulen er en del av Industriell produksjon i praksis