Industriell digitalisering

Datateknologien utvikles raskt, og den har skapt en industriell revolusjon som krever dyktige fagfolk til å ivareta produkter, maskiner og produksjonsprosesser.

Industriell digitalisering omfatter skreddersøm av produkter, fleksibel og automatisk tilpasning av produksjonen, sporing av deler og produkter og digital kommunikasjon mellom deler, produkter og maskiner. Graden av automatisering er høy og medfører et økt samarbeid mellom menneske og maskin.

Hva lærer du?

Studiet består av 11 emner som gir til sammen 120 studiepoeng:

 • Realfag (matematikk og fysikk),
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk),
 • LØM (ledelse, økonomi, ­markeds­føring),
 • Innføring i Lean, logistikk og SCM,
 • Innføring i konstruksjon,
 • Innføring i elektroteknikk
 • Materialkunnskap og industriell ­produksjon,
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse,
 • Produktutvikling og konstruksjon,
 • Industriell digitalisering
 • Hovedprosjekt

Dette studiet vil gi deg framtidsrettet kompetanse innen konstruksjon, automasjon, robotisering og digitalisering.

For nettstudiet benyttes samlinger til gjennomgang av fagstoff, nødvendige laboratorieøvelser som ikke kan utføres hjemmefra, gruppeøvelser/-oppgaver, presentasjoner, bedriftsbesøk m.m. Lærerstyrte aktiviteter mellom samlinger foregår i all hovedsak via Teams. Arbeidet foregår både individuelt og i grupper, og nødvendig veiledning blir gitt gjennom nettmøter med grupper eller enkeltstudenter.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse til å ta en ledende rolle i konstruksjonsarbeid, produktutvikling og produksjons- og vedlikeholdsprosesser i industrien. Planlegging og ledelse gir deg sammen med den tekniske forståelsen kompetanse til å fylle mange funksjoner og arbeidsoppgaver.