Industriell produksjon i praksis

Utdanningen gir deg kompetanse om viktige faktorer for å drive kostnadseffektiv industriproduksjon; fagområdene er hydraulikk, tegningslære, elektro, transmisjoner, maskinering og vedlikehold. Hvert av de seks fagområdene er en egen modul.

Hva lærer du?

Studiet omfatter følgende seks moduler:

Du får kunnskap om maskinteknisk drift, verktøy og vedlikehold, og du skal kunne gjøre rede for valg av løsninger, komponenter og produksjonsprosesser som benyttes innen industriell produksjon. Viktige temaer er også sikker bruk og valg av verktøy, og vedlikehold av dette for å bedre produksjonsflyten og sikre HMS i alle prosesser i bedriften.

Modulene kan tas uavhengig av hverandre. Studenten setter sammen de modulene som passer best etter individuelle behov.

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Du vil kunne analysere og identifisere problemstillinger innen fagfeltet og foreslå konkrete strategier/tiltak for å øke kvaliteten og effektiviteten på arbeidet. Med den nye kompetansen kan du bidra til å utvikle en helhetlig kultur for kontinuerlig forbedring. 

Fullført studium (seks moduler) gir 30 studiepoeng. Beregnet studietid er ca. 8-10 uker med digital og desentralisert undervisning, ulikt fra modul til modul.

Gjennomføring

Modul 1: Hydraulikk
Søknadsfrist: 24.09.2023. Oppstart uke 42, 2023

Modul 2: Tegningslære
Søknadsfrist: 24.08.2023. Oppstart uke 37, 2023

Modul 3: Grunnleggende industriell elektro
Søknadsfrist: ikke klarlagt. Oppstart ikke klarlagt

Modul 4: Industrielt vedlikehold i praksis
Søknadsfrist 21.08.2023. Oppstart uke 37, 2023

Modul 5: Roterende kraftoverføringer
Søknadsfrist 30.10.2023. Oppstart uke 47, 2023

Modul 6: Maskineringsdesign
Søknadsfrist 16.02.2024. Oppstart uke 10, 2024

Har søknadsfristen til modulen du ønsker å ta gått ut? Fortvil ikke, vi setter fortløpende opp datoer for nye løp av de enkelte modulene.