Industriell teknologiledelse

Mennesket har laget maskiner i tusenvis av år, fra de enkleste vann- og vindmøller til våre dagers hi-tech. Nå står vi midt i en utvikling der fossil energi fases ut og prosesser automatiseres. Høyere kompetanse om bygging, drift og vedlikehold av maskiner er viktigere enn noen gang

Hva lærer du?

Studiet består av ti emner som gir til sammen 120 studiepoeng.

 • Realfag (matematikk og fysikk)
 • Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
 • LØM (ledelse, økonomi, ­markedsføring)
 • Innføring i Lean, logistikk og SCM
 • Innføring i konstruksjon
 • Innføring i elektroteknikk
 • Materialkunnskap og industriell ­produksjon
 • Prosjekt- og kvalitetsledelse
 • Lean, logistikk og SCM mot ­produksjon og ­servicelogistikk
 • Industriell digitalisering
 • Hovedprosjekt

Du får deg kompetanse til å arbeide med utvikling og ledelse av produksjonsprosesser i industrien. Produksjonslogistikk, Lean og strategisk bedriftsledelse står sentralt, og du får et solid teknisk grunnlag med automasjon, materialkunnskap, produksjonsmetoder og vedlikehold.

Hva kan du bli?

Utdanningen kvalifiserer til arbeid med utvikling og ledelse av produksjons- og vedlikeholdsprosesser i industrien, som f.eks. prosjektingeniør, råd­givende ingeniør, driftsleder/anleggs­leder, produksjonsleder, arbeidsleder, vedlikeholdsleder eller inspektør. Du kan også jobbe med salg og service av tekniske hjelpemidler og systemer eller undervisning.