Industrielt vedlikehold i praksis

Vedlikehold er en essensiell aktivitet omkring alle former for produksjon og produksjonsutstyr. Valg av strategi for og organisering av vedlikehold er viktig med tanke på å gjøre virksomheten robust og pålitelig.

Denne modulen vil gi deg grunnkompetanse i å bidra til planlegging og dokumentasjon av vedlikeholdsaktiviteter. Du får også en innføring i HMS og forbedringsarbeid knyttet til industrielt vedlikehold.

Modulen inngår i Industriell produksjon i praksis