Industrielt vedlikehold i praksis

Vedlikehold er en essensiell aktivitet omkring alle former for produksjon og produksjonsutstyr. Valg av strategi for og organisering av vedlikehold er viktig med tanke på å gjøre virksomheten robust og pålitelig.

Denne modulen vil gi deg grunnkompetanse i å bidra til planlegging og dokumentasjon av vedlikeholdsaktiviteter. Du får også en innføring i HMS og forbedringsarbeid knyttet til industrielt vedlikehold.

Modulen inngår i Industriell produksjon i praksis

Hva lærer du?

Følgende emner inngår i modulen:

 • Planlegging
 • Dokumentasjon
 • HMS
 • Forbedringsarbeid

Du får innføring i følgende temaer:

 • Sikkert vedlikehold (HMS)
 • SJA (Sikker Jobb Analyse)
 • Arbeidstillatelse og risikoanalyse
 • Total vedlikeholdsforståelse
 • Tilstandsbaserte kontroller
 • Operatørvedlikehold
 • Lean vedlikehold
 • Samarbeid, kunnskapsutveksling og dokumentasjon

Hva kan du bli?

Modulutdanningen gir deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver. Du vil kunne delta i

 • å utvikle vedlikeholdsprosesser i en bedrift.
 • å foreslå konkrete strategier/tiltak for økt vedlikeholdsforståelse.
 • å utvikle en helhetlig kultur for vedlikehold og kontinuerlig forbedring.

Fullført modul gir fem studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle i videreutdanningen på fagskolens ordinære linjer.

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger
Lengde: 8 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 37, 2023
Søknadsfrist: 21.08.2023
Spørsmål: Kontakt Ruth Laeskogen Hoff, mobil 907 39 781