Intraprenørskap

Virksomheter er avhengige av produktutvikling og forbedring, og ansatte er nøkkelressurser for å oppnå dette. De fleste forbedringer, nye produkter og tjenester skjer i en allerede etablert virksomhet. Vil du lære mer om hvordan og hvorfor bedrifter jobber med dette og bli med på utviklingslaget?

Denne modulen er rettet mot alle som vil bidra til bærekraftig produkt- og tjenesteutvikling, nyskaping og innovasjon internt i en bedrift eller organisasjon. Her lærer du metoder og verktøy for å konvertere ideer til et vellykket produkt eller en tjeneste.
Målgruppen er alle som vil forstå bedre hvordan en gjør entreprenørskap internt i en bedrift, og vil vite hvordan ideer og innovasjon kan settes i system for å bidra til verdiskaping og sikre konkurransefortrinn for bedriften eller organisasjonen.

Modulen krever ingen spesiell forkunnskap, og er tverrfaglig. Det anbefales å kombinere modulen med innovasjon, designdrevet innovasjon og entreprenørskap, samt de to modulene inne prosjektledelse.  

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

  • Historikk, verdi, motivasjon og initiativ  
  • Metode og arbeidsform
  • Formaliteter    

Du får kunnskap om teorier og verktøy i nyskaping og entreprenørskap for bruk internt i en bedrift eller organisasjon. Idéutvikling, sortering og prioritering av ideer på veien til utvikling av et eksisterende produkt eller et helt nytt, står sentralt.

Intraprenørskap fokuserer på internt utviklingsarbeid i en etablert bedrift eller organisasjon. Hvordan en legger til rette for dette og hvem som får rettigheter til det som utvikles, er også en del av studiet.  Du vil også få innsikt i trender innen industriell teknologi, innovasjons- og sirkulærøkonomi.

Mye av undervisningen vil foregå i Fagskolen Innlandets ulike laboratorier tilrettelagt for idémyldring, tegning og praktisk utfoldelse kombinert med ny teknologi som VR-briller, 3D-print og digitale tegneprogrammer.                    

Hva kan du bli?

Modulen gir deg grunnleggende kompetanse og ferdigheter i intraprenørskap og entreprenørskap knyttet opp mot industri 5.0. Du kan bygge på med moduler og få en fagskolegrad, eller du kan kvalifisere for stillinger som teamleder, prosjektleder, produktutvikler og produktsjef.  

Gjennomføring

Nettbasert med samlinger
Lengde: 9 uker
Omfang: 5 studiepoeng
Kostnad: Gratis
Oppstart: Uke 8, 2024
Søknadsfrist: 01.02.2024
Spørsmål: Kontakt: Ruth Laeskogen Hoff, ruthof@fagskolen-innlandet.no, +47 907 39 781