Intraprenørskap

Virksomheter er avhengige av produktutvikling og forbedring, og ansatte er nøkkelressurser for å oppnå dette. De fleste forbedringer, nye produkter og tjenester skjer i en allerede etablert virksomhet. Vil du lære mer om hvordan og hvorfor bedrifter jobber med dette og bli med på utviklingslaget?

Denne modulen er rettet mot alle som vil bidra til bærekraftig produkt- og tjenesteutvikling, nyskaping og innovasjon internt i en bedrift eller organisasjon. Her lærer du metoder og verktøy for å konvertere ideer til et vellykket produkt eller en tjeneste.
Målgruppen er alle som vil forstå bedre hvordan en gjør entreprenørskap internt i en bedrift, og vil vite hvordan ideer og innovasjon kan settes i system for å bidra til verdiskaping og sikre konkurransefortrinn for bedriften eller organisasjonen.

Modulen krever ingen spesiell forkunnskap, og er tverrfaglig. Det anbefales å kombinere modulen med innovasjon, designdrevet innovasjon og entreprenørskap, samt de to modulene inne prosjektledelse.  

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri