Kompositt- og plastbearbeiding

Nye materialer i kompositt og plast erstatter metaller i økende grad. Bil- og luftfartsindustri leder utviklingen, men også maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritidsprodukter og bygg og anlegg benytter stadig mer slike materialer.

Studiet på Fagskolen Innlandet er sterkt knyttet til den lokale industrien. Det rike industrimiljøet på Raufoss er en viktig samarbeidspartner for Fagskolen Innlandet, det gjelder ikke minst på fagområdet kompositt og plast. Dette er en industri i sterk vekst, og dette studiet er en del av en nasjonal satsing på fagområdet som involverer både industrien, fagskolene og universiteter. Med dette studiet får du en framtidsrettet utdanning.

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side