Materialdesign og produktutvikling

Nye materialer i kompositt og plast erstatter metaller i økende grad. Bil- og luftfartsindustri leder utviklingen, men også maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritidsprodukter og bygg og anlegg benytter stadig mer slike materialer.

Teknologiindustrien i Norge har stort behov for arbeidskraft med kompetanse på dette fagfeltet og har bidratt både i utviklingen av dette heltidsstudiet og til Fagskolen i Vikens moderne komposittlab i Kongsberg. Her finnes autoklave og fryserom for preimpregnerte fibermatter, vakumanlegg for både vakumbagging og vakuminfusjon. I laboratoriet er også et eget kjemikalierom for oppbevaring av forskjellige typer resiner til de fleste støpeprosesser i tillegg til et sliperom for bearbeiding av de ferdige materialer. Skolen samarbeider tett med det lokale næringsliv også gjennom hele studiet i form av bedriftsbesøk/ekskursjoner og benytter deres kompetanse med gjesteforelesere. 

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side