Mekanisk automatisering

Datateknologi har skapt en ny industriell revolusjon som stiller krav til høy tverrfaglig kompetanse hos de som i framtiden skal jobbe med utvikling av produkter, maskiner og produksjonsprosesser. Dette studiet skal bidra til å fylle behovet for kompetanse innenfor konstruksjon, automasjon, robotisering og digitalisering.

Mekanisk automatisering handler om å tilrettelegge for masseprodusert skreddersøm av produkter, fleksibel og automatisk tilpasning av produksjonen, sporing av deler og produkter og digital kommunikasjon mellom deler, produkter og maskiner. Dette innebærer en høy grad av automatisering og et økt samarbeid mellom menneske og maskin. Planlegging og ledelse er en viktig del av studiet, og gir sammen med den tekniske forståelsen kompetanse til å fylle mange funksjoner og arbeidsoppgaver innenfor moderne industri. Studiet er utviklet av Fagskolen Innlandet i samarbeid med SINTEF og regionalt næringsliv. 

Opptakskrav

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen teknikk og industriell produksjon, elektro og automasjon som f.eks produksjonsteknikerfaget, bilmekanikerfaget, verktøymakerfaget, automatikkmekanikerfaget, industrimekanikerfaget, elektrikerfaget, automatiseringsfaget, produksjonselektronikerfaget, elektroreparatørfaget, heismontørfaget, avionikerfaget, landbruksmekanikerfaget. 

Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet består av tolv emner som gir til sammen 120 studiepoeng. Redskapsemner, grunnlagsemner, fordypningsemner og et hovedprosjekt.

1.    Realfag (matematikk og fysikk)
2.    Yrkesrettet kommunikasjon (norsk og engelsk)
3.    LØM- emnet (ledelse, økonomi, markedsføring)
4.    Innføring i konstruksjon og elektroteknikk 
5.    Innledende tegning og dokumentasjon 
6.    Materialkunnskap og industriell produksjon
7.    Automasjonsteknikk
8.    Konstruksjonsteknikk
9.    Industri 4.0 
10.    Prosjekt- og kvalitetsledelse
11.    Vedlikeholdssystem med lean og logistikk
12.    Hovedprosjekt 

Kompetanse og jobbmuligheter

Mekanisk automatisering gir deg kompetanse til å ta en ledende rolle i konstruksjonsarbeid, produktutvikling og produksjons-/vedlikeholdsprosesser i industrien.