Planteproduksjon og driftsledelse

Utdanningen tar for seg produksjon av korn og oljevekster, grovfôr og potet.

Studiet er særlig aktuelt for bønder/kommende bønder, ansatte/framtidig ansatte i landbrukets rådgivningstjenester, agronomer og fagarbeidere i landbruk. Med Stortingets målsetting om 20 prosent økning i matproduksjonen øker kravene til effektiv drift. Skal målet nås på en bærekraftig måte, trenger hele næringen mer kompetanse.

Se hvilke fagskoler som tilbyr utdanningen på høyre side