Bygg, anlegg, KEM og FDV

Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsnæringen

Skaff deg kompetanse i bruk av digitale verktøy på byggeplassen. Byggebransjen trenger arbeidstagere med digital kompetanse nå! Den digitale fagarbeider for bygg- og anleggsbransjen er et utdanningsprogram for håndverkere i produksjon. Du lærer å bruk av digitale verktøy på byggeplassen.

Helsefag

Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten

Denne videreutdanningen gir deg som helsefagarbeider spisskompetanse innen observasjon og vurdering for tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter.

Helsetjenester til sårbare eldre

I dette studiet får helsefagarbeideren dekket de viktigste områdene innenfor eldreomsorgen i korte fleksible moduler, som er overkommelig å gjennomføre i en hektisk hverdag og familieliv. Studiet kan kombineres med andre modulstudier, hvor man kan bygge egen fagskolegrad.